HISTORIE

Vi må have en Pavillon

Allerede i 1906 førtes de første forhandlinger om en Pavillon ved skoven, men det trak ud.

Den 17 oktober 1929 vedtog byrådet med 8 stemmer for og 2 imod at bygge en Pavillon. Den blev opført i løbet af vinteren med flere vanskeligheder på grund af vintervejret.

Den 27 januar 1930 meddelte Løgstør Avis at Restauratør Hautrop fra Hotel Unionen havde fået approbation på at drive Pavillonen som sommerpavillon med udskænkning af stærke drikke, under forudsætning af ministeriets godkendelse.

Stor diskussion i byrådet

På det ordinære byrådsmøde i februar 1930 var spørgsmålet om spiritusbevilling på dagsordenen og det gav anledning til en skarp debat. Rutebilejer Jesper Nielsen var imod og Th. Mikkelsen, Chr. Jensen og Borgmester T.A. Wermuth var for. Ligeledes var afholdsfolkene i omegnen også imod.

Den 1 Juni 1930 kunne Aalborg amtstidende meddele: "Den nye Pavillon i Christiansminde i Løgstør er nu færdig og blev i dag afleveret til byrådet. Alt var stort set i orden til den planlagte indvielse i morgen, men ministeriet meddelte i går byrådet, at værten ikke kunne få spiritusbevillingen, men efter at en deputation i eftermiddags har været hos ministeren, erfarer vi, at der gives en foreløbig bevilling gældende til den 1 november 1930. "

Pavillonen står færdig

Håndværkerne afleverede bygningen til kommunen. Pavillonen Christiansminde står nu efter forholdsvis kort byggetid færdig. Det der præger Pavillonens ydre er en fornem stilfuldhed som går igen i det indre, der imponerer såvel hvad rumforhold og udseende angår.

Indvielsen

Til indvielsen den 2 Juni 1930 takker grosserer Th. Mikkelsen på byrådets vegne såvel arkitekt Zachariassen som håndværkerne for veludført arbejde.  Ligeledes udtalte han: " En Pavillon så kønt beliggende som intet andet sted i landet. For er Pavillonen end en skønhedsåbenbaring i sig selv, så virker den dog dobbelt flatterende på baggrund af Christiansminde skovens høje graner."

Borgmester T.A. Wermuth betegnede Pavillonen som en vinding for byen og udtaler sin glæde over, at arbejdet var udført således, at det tjente såvel udvalg, arkitekt som håndværkerne til ære. Herefter afleverede borgmesteren nøglerne til den antagne vært, hotelejer Hautrop, med ønsket om, at den måtte blive drevet således at alle kunne være glade for at komme der.